Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004).
Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Kot kupec lahko kadarkoli po elektronski pošti zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja (tudi preko e-mail pošte).

Podatki, ki jih posreduje kupec družbi so predmet uporabe in varovanja skladno z veljavno zakonodajo.

Družba se zavezuje, da bo ravnala z osebnimi podatki skrbno in izključno za namene komuniciranja s kupcem in izvedbe naročila, pri čemer osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim brez predhodnega soglasja Kupca. Ne glede na navedeno se kupec izrecno strinja, da lahko družba posreduje njegove osebne podatke tretjim subjektom za namene izvedbe naročila in sicer ne glede na to, ali imajo takšni subjekti sedež v Republiki Sloveniji ali kjerkoli v tujini.

S prostovoljnim posredovanjem svojih osebnih podatkov, kupec izrecno soglaša, da družba skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z naslednjimi osebnimi podatki:

- ime in priimek

- naslov

- e-mail

- telefon