Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji podjetja ADUT s.p. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za poslovanja.
Kupec potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev poslovanja na spletnih straneh podjetja ADUT s.p.. ter se z njimi strinja.

1. PODATKI O PONUDNIKU
Spletno trženje izvaja ADUT-Andrej Boh s.p., Dunajska 13 , 1000 Ljubljana. Podjetnik je vpisan v Poslo register RS.

Podjetnik  je zavezan za plačilo DDV (ID za DDV : SI81693257).

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
•identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
•kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
•bistvene značilnosti blaga,
•dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
•pogoje dostave artiklov (način, kraj in rok dostave),
•vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
•način plačila in dostave,
•rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe, in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo artikla.


3. NAROČILA
Kupec odgovarja za točnost podatkov danih v procesu naročila. Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake pri dostavi zaradi napačnega naslova. Po oddaji naročila kupec prejme preko elektronske pošte pogodbo (račun). Pogodba (račun) je v elektronski obliki shranjena na strežniku in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu.

4. ODPREMA BLAGA
Kakor je navedeno v dostavi/prevzemu.

5. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico, da v 14. dneh od prevzema blaga, ponudniku sporoči (na e-naslov info@kuhinjske-nape.si) odstop od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Strošek, ki bremeni kupca pri odstopu od pogodbe, je strošek transporta v kolikor je blago nepoškodovano in pakirano v originalni embalaži. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). V kolikor blago ni pakirano v originalni embalaži se vrnjeni znesek zniža za 15% v kolikor je blago poškodovano ali so na aparatu vidni znaki uporabe se zniža najmanj za >20%.
Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, izgubljeno ne da bi bil za to kriv potrošnik.
Vračilo vplačila bo opravljeno v 10 dneh od prejema aparata. Vračilo kupnine se nakaže na transakcijski ( osebni ) račun kupca, ki ga sporoči v obvestilu o vračilu blaga. Blago se vrne ponudniku na naslov ADUT s.p.,Dunajska 13, Ljubljana.

6. CENE
Cene so v evrih z DDV. Cena navedena ob posameznem artiklu, ne vsebuje stroškov pošiljanja.
Cena izpisana ob koncu naročila je končna cena, ki vsebuje tudi strošek pošiljanja.
Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen. Veljavna je tista cena, ki je objavljena na dan naročila t.j. na dan zaključka in oddaje naročila.

Kljub  trudu, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni ali dobavnem roku  napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla ali rok dobave spremenita med obdelavo naročila, ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.
 

7. PLAČILNI POGOJI
Kakor je navedeno v plačilnih pogojih.

8. GARANCIJE
Garancijski rok je 1. leto oziroma 2. leti od datuma nakupa aparata. Potrebni dokumenti, ki jih mora kupec dostaviti skupaj z aparatom katerega reklamira so: garancijaki list (kjer je naveden garancijski rok) ter račun kjer je iskazan datum ter naziv artikla katerega kupec reklamira. Ponudnik bo aparat popravil v najkrajšem možnem času.

9. PRITOŽBE IN SPORI
Ponudnik je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.
Dobavljeno blago ostaja našša last do popolnega poplačila vseh terjatev iz poslovnega razmerja. Pri razmerju po kontokorentu velja pridržžana lastninska pravica tudi kot varščina za saldo našših terjatev. Če bo plačilo opravljeno preko plačilnega mesta, ki je dolžžno to vplačilo prenesti na nas, ostajamo lastniki blaga v njegovi prvotni in predelani obliki tako dolgo, dokler se kupnina ne prenese na nas. Plačilna obveznost kupca preneha, ko smo celotni znesek prejeli na naš račun. V primeru vračila prejetega artikla iz strani kupca, se kupec zavezuje dobavljeno blago vrniti najkasneje 10 dni po prejemu potrdila o prejemu reklamacije iz naše strani. V primeru vračila si prodajalec zadrži 20% od kupnine za zmanjšanje vrednosti blaga. V kolikor kupec ne vrne blaga v določenem roku prodajalec zaračuna 50% od vrednosti robe za nastalo poslovno škodo.
Prav tako si bomo prizadevali, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

10. VAROVANJE ZASEBNOSTI
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov. Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo.